Privacy Policy di thelulustore.com

Niniejsza strona gromadzi pewne dane osobowe swoich użytkowników.

Ten dokument można wydrukować za pomocą polecenia "drukuj" w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Administrator danych

LUMINA By HQ s.r.l.

Via Friuli Venezia Giulia, 17 - 59100 Prato Włochy

Adres e-mail: modahqsrl@gmail.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez niniejszą Witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Dane użytkowe; Narzędzie śledzące; numer telefonu; e-mail.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed samym procesem gromadzenia danych.

Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Witryny.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę stronę internetową są obowiązkowe. W przypadku odmowy podania go przez Użytkownika, świadczenie Usługi przez Serwis może okazać się niemożliwe. W przypadku, gdy strona wskazuje, że pewne dane są opcjonalne, Użytkownicy mogą zrezygnować z ich podawania, co nie wpływa na dostępność usługi lub jej działanie.

Użytkownicy, którzy mają wątpliwości co do tego, które dane są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Administratorem Danych.

Ewentualne wykorzystanie Cookies - lub innych narzędzi śledzących - przez niniejszą Witrynę lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Witrynę, o ile nie określono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, poza dalszymi celami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Plików Cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zgromadzonych Danych

Tryby obróbki

Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, przy użyciu metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć inne podmioty zaangażowane w organizację niniejszej Strony (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), które w razie potrzeby zostały wyznaczone przez Administratora Danych jako Przetwarzający Dane. Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika w przypadku, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków

 • Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator może być uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się ("opts out") takiemu przetwarzaniu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega Administrator;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich.

Zawsze jednak można zwrócić się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie opiera się na przepisach prawa, jest wymagane umową lub konieczne do zawarcia umowy.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

Cele przetwarzania zebranych danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Administratorowi Danych świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, reagowania na wnioski lub działania egzekucyjne, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania złośliwych lub oszukańczych działań, a także w następujących celach: Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Zarządzanie płatnościami, Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, Statystyki, Zarządzanie tagami, Kontakt z Użytkownikiem, Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Ochrona przed SPAMem, Remarketing i targetowanie behawioralne, Reklama oraz Hosting i infrastruktura backendowa, wypełnianie zobowiązań przedumownych i umownych wobec Użytkowników i Klientów; w celu wypełnienia i żądania wypełnienia określonych obowiązków wynikających z przepisów prawa; w celu przesyłania propozycji handlowych dotyczących sprzedaży produktów i/lub usług podobnych do już zakupionych (soft-spam); w celu przesyłania newsletterów; w celu prowadzenia działań marketingowych (za pomocą poczty papierowej, połączeń z operatorem, połączeń bez operatora, poczty elektronicznej, telefaksu, MMS, SMS) oraz badania rynku; w celu prowadzenia działań profilujących zgodnie z art. 4.4. GDPR.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych przetwarzanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych".

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Kontakt z użytkownikiem

Kontaktowanie się z Państwem przez telefon (ta Strona)

Z użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu, możemy kontaktować się w celach handlowych lub promocyjnych związanych z niniejszą stroną internetową, jak również w celu spełnienia próśb o wsparcie.

Zapisując się na listę mailingową lub do newslettera, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, związane z niniejszą Witryną. Adres e-mail Użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w Serwisie lub dokonania zakupu.

Przetwarzane dane osobowe: e-mail.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Przetwarzane dane osobowe: numer telefonu.

Lista mailingowa lub biuletyn (niniejsza strona internetowa)

Tego typu usługa pozwala nam na zarządzanie bazą kontaktów mailowych, telefonicznych lub innego typu kontaktów służących do komunikacji z Użytkownikiem.

Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i godziny wyświetlania wiadomości, a także interakcji użytkownika z nimi, takie jak informacje o kliknięciach na linki w wiadomościach.

Amazon Simple Email Service (Amazon Europe)

Amazon Simple Email Service to usługa zarządzania adresami i dostarczania wiadomości e-mail świadczona przez Amazon.com Inc.

Dane osobowe: Email.

Miejsce przetwarzania danych: Luksemburg -  Privacy Policy.

Zarządzanie płatnościami

O ile nie określono inaczej, niniejsza Witryna przetwarza wszystkie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Z reguły, o ile nie ustalono inaczej, użytkownicy proszeni są o podanie danych dotyczących płatności oraz danych osobowych bezpośrednio do takich dostawców usług płatniczych.

Strona ta nie jest zaangażowana w gromadzenie i przetwarzanie takich informacji: zamiast tego otrzymuje jedynie powiadomienie od danego dostawcy usług płatniczych, że płatność została dokonana.

PayPal (Paypal)

PayPal to usługa płatnicza świadczona przez firmę PayPal Inc, która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności online.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: patrz Polityka prywatności PayPal. Privacy Policy.

Zarządzanie znacznikami

Ten rodzaj usługi jest funkcjonalny dla scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi na tej stronie.

Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, z ich przechowywaniem.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia - Polityka prywatności.  Privacy Policy.

Hosting i infrastruktura backend

Ten rodzaj usługi pozwala tej Witrynie na dystrybucję jej zawartości za pośrednictwem serwerów znajdujących się na danym terytorium oraz na optymalizację jej działania.

Przetwarzane Dane Osobowe zależą od charakterystyki i sposobu realizacji tych usług, które ze swej natury filtrują komunikację pomiędzy Witryną a przeglądarką Użytkownika.

Ze względu na rozproszony charakter tego systemu, trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu dostarczana przez Cloudflare Inc.

Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje on cały ruch na tej Witrynie, tj. komunikację między Witryną a przeglądarką Użytkownika, a także umożliwia zbieranie danych statystycznych na jej temat.

Przetwarzane dane osobowe: Narzędzie śledzące; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.  Privacy Policy.

Ochrona przed SPAMem

Tego typu usługa analizuje ruch na tej stronie, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu odfiltrowania go z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

oogle reCAPTCHA jest usługą ochrony przed SPAMem świadczoną przez Google Ireland Limited.

Korzystanie z systemu reCAPTCHA podlega następującym zasadom privacy policy i zasady użytkowania Google.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; Narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia - Privacy Policy.

Reklama

Ten rodzaj usługi pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komercyjnych. Komunikaty te są wyświetlane na tej stronie w formie banerów i innych form reklamy, również w odniesieniu do zainteresowań Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Szczegóły i warunki korzystania z serwisu znajdują się poniżej.

Niektóre z usług wymienionych poniżej mogą korzystać z Narzędzi Śledzących w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam spersonalizowanych zgodnie z zainteresowaniami i zachowaniem Użytkownika, wykrytych również poza tą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych usług.

Poza funkcjami rezygnacji oferowanymi przez poniższe usługi, użytkownik może zrezygnować odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zdecydować o nieuczestniczeniu w pewnych funkcjach reklamowych poprzez odpowiednie opcje konfiguracji urządzenia, takie jak opcje konfiguracji reklamy urządzenia mobilnego lub ogólna konfiguracja reklamy.

Facebook Similar Audiences (Facebook Ireland Ltd)

Facebook's Similar Audience to usługa reklamowa i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która wykorzystuje dane zebrane za pośrednictwem usługi Facebook's Custom Audience w celu wyświetlania reklam Użytkownikom o zachowaniach podobnych do Użytkowników, którzy już znajdują się na liście Custom Audience na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej strony internetowej lub ich interakcji z odpowiednimi treściami za pośrednictwem aplikacji i usług Facebooka.

Na podstawie tych Danych Użytkownikom będą wyświetlane spersonalizowane reklamy sugerowane przez Facebook'owskie Similar Audiences.
Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Facebooka do personalizacji reklam, odwiedzając tę stronę rezygnacji.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; Narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia Privacy Policy – Opt Out.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usług pozwala tej Witrynie i jej partnerom na komunikację, optymalizację i obsługę reklam w oparciu o dotychczasowe korzystanie przez Użytkownika z tej Witryny.

Działania te są ułatwione dzięki śledzeniu Danych o użytkowaniu oraz wykorzystaniu Narzędzi śledzących do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym działaniami remarketingowymi i targetowaniem behawioralnym.

Niektóre serwisy oferują opcję remarketingu w oparciu o listy adresów e-mail.

Oprócz funkcji rezygnacji oferowanych przez poniższe usługi, Użytkownik może zrezygnować z nich odwiedzając stronę pagina di opt-out della Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zdecydować o nieuczestniczeniu w pewnych funkcjach reklamowych za pomocą odpowiednich opcji konfiguracji urządzenia, takich jak opcje konfiguracji reklamy urządzenia mobilnego lub ogólna konfiguracja reklamy.

Remarketing na Facebooku (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy działalność tej strony internetowej z siecią reklamową Facebook. pagina di opt-out.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; Narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia- Privacy Policy – Opt Out.

Statystyki

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi Danych na monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google będzie wykorzystywać zebrane Dane osobowe w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących korzystania z Witryny oraz udostępniania tych informacji innym usługom świadczonym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam w swojej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; Narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia- Privacy Policy – Opt Out.

Śledzenie konwersji w ramach Facebook Ads (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) jest usługą statystyczną świadczoną przez Facebook Ireland Ltd, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami na tej stronie internetowej. Piksel Facebooka monitoruje konwersje, które można przypisać do Facebook Ads, Instagrama i sieci Audience Network.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; Narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia- Privacy Policy – Opt Out.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny oraz interakcję z nimi.

Tego typu usługi mogą jednak gromadzić dane o ruchu internetowym związanym ze stronami, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

MyFonts (Monotype Imaging Holdings Inc.)

MyFonts to usługa wyświetlania stylów czcionek obsługiwana przez Monotype Imaging Holdings Inc. umożliwiająca tej witrynie zintegrowanie takich treści na jej stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone- Privacy Policy.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts to usługa wyświetlania czcionek obsługiwana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej stronie internetowej zintegrowanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia- Privacy Policy – Opt Out.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome to usługa wyświetlania stylów czcionek obsługiwana przez Fonticons, Inc, która pozwala tej stronie internetowej zintegrować taką zawartość na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone- Privacy Policy.

Dalsze informacje na temat danych osobowych

Sprzedaż towarów i usług online

Zebrane Dane Osobowe są wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub sprzedaży produktów, w tym płatności i dostawy. Dane osobowe gromadzone w celach płatniczych mogą obejmować kartę kredytową, konto bankowe lub inne instrumenty płatnicze. Dane dotyczące płatności gromadzone przez niniejszą Witrynę zależą od stosowanego systemu płatności.

Rozwiązanie cookies firmy iubenda (Consent Cookie) iubenda Consent Cookie (_iub_cs-X) jest instalowany przez iubenda Cookie Solution i przechowuje preferencje Użytkownika dotyczące Narzędzi Śledzących w domenie lokalnej.

Prawa użytkownika:

Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa w stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • Cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
 • Dostęp do danych użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 • Sprawdzić i zażądać sprostowania. Użytkownik może sprawdzić poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.
 • Uzyskać ograniczenie przetwarzania danych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał danych w celu innym niż ich zachowanie.
 • Uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich Danych Osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych przez Administratora Danych.
 • Otrzymać swoje Dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu właścicielowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nią środkach umownych.
 • Zaproponuj złożenie skargi. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych lub podjąć działania prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownikom przypominamy, że jeżeli ich dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą oni wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez podania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu realizacji praw Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i rozpatrywane przez kontrolera tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.

Polityka dotycząca plików cookie

Ta strona korzysta z narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może skorzystać z Cookie Policy.

Dalsze informacje na temat traktowania.

Obrona prawna

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Administratora Danych w postępowaniu sądowym lub na etapie przygotowawczym takiego postępowania w celu obrony przed niewłaściwym wykorzystaniem niniejszej Witryny lub powiązanych Usług przez Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Administrator Danych może zostać zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej. 

Informacje szczegółowe

Na życzenie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Witryna może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili uzyskać od administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania "Nie śledź".

Ta Witryna nie obsługuje żądań "Nie śledź".

Aby dowiedzieć się, czy używane usługi osób trzecich je wspierają, Użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, na tym Serwisie, jak również, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Dlatego prosimy o częste przeglądanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobisty numer identyfikacyjny, umożliwiają zidentyfikowanie lub określenie tożsamości osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Witryny (w tym przez aplikacje stron trzecich zintegrowane z niniejszą Witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z niniejszą Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda przekazu żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślnie, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy. ), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w ramach Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, jest Podmiotem Danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Przetwarzający dane

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej oraz każdy inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, służba lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej strony internetowej. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest właściciel niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Strona Internetowa (lub niniejsza Aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkowników.

Serwis

Usługa świadczona przez tę stronę internetową, jak określono w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej uznaje się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookies

Cookies to narzędzia śledzące składające się z niewielkich fragmentów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Urządzenie śledzące

Narzędzie śledzące oznacza każdą technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez gromadzenie lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona na podstawie wielu aktów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny.

Ostatnia zmiana: 10 maja 2021 r